Accessibility Links

Welsh Primary School Teacher - West Wales

This vacancy has now expired.

Job description

** Athro/Athrawes Ysgol Gynradd **

** ANG / Athrawon profiadol **

** Caerfyrddin, Llanelli, Abertawe, Castell-Nedd**

** £121.64 y dydd **

Mae flwyddyn 2019/2020 yn flwyddyn cyffrous i athrawon wrth i Gynulliad Cymru gyflwyno fframwaith newydd ar gyfer gweithwyr asiantaeth sy'n sicrhau cyflogau teg. Yr ydym ni, Teaching Personnel yn bodloni safonau'r ansawdd gofynnol.

Mae Teaching Personnel yn galw am athrawon profiadol neu ANG sydd yn edrych am swyddi mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg. .

Mae Teaching Personnel yn awyddus i gofrestru athro/athrawes frwdfrydig, ddibynadwy a chyfeillgar, sydd gyda'r hyblygrwydd i addysgu mewn ystod o ysgolion o fewn ardaloedd Rhydaman, Caerfyrddin, Llanelli ac Abertawe. Boed yn athrawon CA2 neu'n Gyfnod Sylfaen, dewch i gofrestru; mae gennym waith i chi!

Bydd yr ymgeisydd delfrydol:

  • Yn sicrhau safonau addysgu uchel fel athro/athrawes;
  • Yn defnyddio Cymraeg o'r safon uchaf;
  • Â phrofiad o ddefnyddio amrywiaeth o strategaethau asesu;
  • Yn meddu ar fedrau TGCH a'i ddefnyddio'n effeithiol i hybu ansawdd yr addysgu a dysgu.
  • Yn gallu gweithio fel rhan o dîm llwyddiannus.

Beth allwn gynnig i chi?

  • £121.64 y dydd
  • Gwaith hirdymor neu gyflenwi dydd i ddydd;.
  • Ymgynghorydd ymroddgar gyda gwybodaeth a phrofiad o weithio o fewn y sector ysgolion; cynradd sydd ar gael o fewn a thu fas oriau gwaith;
  • Gwasanaeth effeithiol a gonest.

Os yr ydych yn meddu ar y sgiliau uchod ac yn awyddus i ddechrau'r siwrnai addysgu, danfonwch eich CV i neu rhowch alwad i Lisa ar yn yr Adran Gynradd ar 02920 660270.

Please note - if the above role isn't quite right for you BUT you would still like to engage in a position within the education sector, please be advised that we are currently recruiting for several roles to start ASAP, throughout South East and South West Wales, within all year groups from Nursery to Year 6. You can forward you CV or contact us via telephone for further information.

Similar jobs