Accessibility Links

Primary School Teacher

This vacancy has now expired.

Job description

Mae Teaching Personnel yn edrych i gofrestru am athro neu athrawes gymwysedig sydd yn edrych am waith cyflenwi o fewn ysgolion cyfrwng Cymraeg o gwmpas yr ardal. Rydym ar y Fframwaith Newydd sy’n golygu ein bod yn talu GBP127.72 y dydd i’n hathrawon.

Rydym yn edrych am athrawon i helpu cefnogi'r alwad gynyddol o waith cyflenwi sydd yn dod atom o fewn ysgolion cyfrwng Cymraeg o gwmpas yr ardal. Mae gennym waith rheolaidd yn y ddau gyfnod ac felly rydym yn gallu cynnig y gwaith sydd orau i chi.

 

Beth allwn gynnig:

- Gwaith o fewn ysgolion cynradd cyfrwng Cymraeg neu ddwyieithog.

- Gwaith dyddiol, rhan amser neu lawn amser

- Cyfradd dâl o GBP127.72 y dydd

- Gwaith yn y Blynyddoedd Cynnar, Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2.

- Ymgynghorydd ymroddgar gyda gwybodaeth a phrofiad o weithio o fewn y sector ysgolion; cynradd sydd ar gael o fewn a thu fas oriau gwaith;

- Gwasanaeth effeithiol a gonest.

 

Am bwy rydym yn edrych am athro/awes: 

- Brofiadol neu athrawon sydd newydd gymhwyso;

- Gydag arbenigedd yn y Cyfnod Sylfaen neu Gyfnod Allweddol 2;

- Sy'n edrych am waith cyflenwi, rhan amser neu lawn amser;

- Sy'n rhugl yn y Gymraeg ac yn hyderus i gyfathrebu ar lafar ac yn ysgrifenedig yn y Gymraeg; 

- Sy'n parhau i sicrhau safonau addysgu uchel;

- Sydd gyda phrofiad o ddefnyddio amrywiaeth o strategaethau asesu;

- Sydd yn meddu ar fedrau TGCH a’i ddefnyddio’n effeithiol i hybu ansawdd yr addysgu a dysgu.

 

Os hoffech gofrestru neu gael sgwrs i ddarganfod mwy o wybodaeth, ymgeisiwch ar lein ac fe ddof i nôl atoch!  

All applicants will require the appropriate qualifications and training for this role. Please see teachingpersonnel.com/faqs for details.

All pay rates quoted will be inclusive of 12.07% statutory holiday pay. This advert is for a temporary position. In some cases, the option to make this role permanent may become available at a later date.

Teaching Personnel is committed to safeguarding and promoting the welfare of children. All candidates must undertake or have undertaken a valid enhanced Disclosure and Barring Service (DBS) check. Full assistance provided.

For details of our privacy policy, please see teachingpersonnel.com/privacy-notice

Similar jobs