Accessibility Links

Welsh Primary School Teacher - Swansea

This vacancy has now expired.

Job description

*Athro/awes Addysg Gynradd*

*Rhugl yn y Gymraeg* 

*Abertawe*

*GBP121.64 a day*

 

 

Yn galw am athrawon profiadol neu ANG sydd yn edrych am swydd mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg. Mae Teaching Personnel yn awyddus i gofrestru athro/athrawes frwdfrydig, ddibynadwy a chyfeillgar, sydd gyda’r hyblygrwydd i addysgu mewn ystod o ysgolion o fewn ardaloedd Abertawe a Chaerfyrddin. Boed yn athrawon CA2 neu’n Gyfnod Sylfaen, dewch i gofrestru; mae gennym waith i chi!

Bydd yr ymgeisydd delfrydol:

-          Yn sicrhau safonau addysgu uchel fel athro/athrawes;

-          Yn defnyddio Cymraeg o’r safon uchaf;

-          Â phrofiad o ddefnyddio amrywiaeth o strategaethau asesu;

-          Yn meddu ar fedrau TGCH a’i ddefnyddio’n effeithiol i hybu ansawdd yr addysgu a dysgu.

-          Yn gallu gweithio fel rhan o dîm llwyddiannus.

Beth allwn gynnig i chi?

-          GBP121.64

-          Digon o waith cyflenwi o fewn amrywiaeth o ysgolion;

-          Gwaith hirdymor neu gyflenwi o ddydd i ddydd;.

-          Ymgynghorydd ymroddgar gyda gwybodaeth a phrofiad o weithio o fewn y sector ysgolion; cynradd sydd ar gael o fewn a thu fas oriau gwaith;

-          Gwasanaeth effeithiol a gonest.

Os yr ydych yn meddu ar y sgiliau uchod ac yn awyddus i ddechrau’r siwrnai addysgu, ymgeisiwch neu gofrestrwch ar lein!

 

Applicants must :

- Have the legal right to work in the UK
- Hold a Child Workforce Only DBS registered on the Update Service (or be willing to apply for one - full assistance provided)
- Be registered with the Education Workforce Council (compulsory requirement in Wales) - please note that if you are living in England, you can still register with the EWC which will give you the opportunity to work on both sides of the border
- Provide at least two professional or character references
- Be available to interview and/or trial asap
- Be available to start on short notice
- Be living in Cardiff and/or have plans to move to Cardiff in the near future and/or be willing to travel to Cardiff

Please note - if the above role isn't quite right for you BUT you would still like to engage in a position within the education sector, please be advised that we are currently recruiting for several roles to start ASAP, throughout South East and South West Wales, within all year groups from Nursery to Year 6. You can forward you CV or contact us via telephone for further information.

All applicants will require the appropriate qualifications and training for this role. Please see teachingpersonnel.com/faqs for details.

All pay rates quoted will be inclusive of 12.07% statutory holiday pay.

Teaching Personnel is committed to safeguarding and promoting the welfare of children. All candidates must undertake or have undertaken a valid enhanced Disclosure and Barring Service (DBS) check. Full assistance provided.

For details of our privacy policy, please see teachingpersonnel.com/privacy-notice

Similar jobs