Accessibility Links

Welsh Teaching Assistant

This vacancy has now expired.

Job description

Swydd Cynorthwy-ydd Addysgu yng Nghaerdydd

  • Tal Wythnosol
  • Gwaith Hir Dymor
  • Gwaith Llawn Amser a Rhan Amser

Rydym yn edrych am Cynorthwy-wyr Addysgu newydd yng Nghaerdydd gan fod llawer o waith ar gael ar hyn o bryd. Mae prinder mawr o siaradwyr Cymraeg yng Nghaerdydd felli os wyt ti'n edrych i weithio mewn ysgol dyma gyfle da. Rydym yn arbenigo mewn swyddi hir dymor felli os wyt ti'n edrych am rywbeth llawn amser/rhan amser plîs rhowch alwad i ni. Nid oes angen llawer o brofiad i weithio trwom ni ac rydym yn hapus i gwrdd ag unrhyw un sydd â diddordeb. Rydym yn talu'n wythnosol ac mae nifer o'm hysgolion yn aml yn cynnig contract ar ddiwedd lleoliad. Am fwy o wybodaeth neu am sgwrs achlysurol plîs rhowch alwad i Jack ar 02920 660270 neu danfonwch e-bost i jack.coles@teachingpersonnel.com
Similar jobs