Accessibility Links

Welsh Teaching Assistant

This vacancy has now expired.

Job description

Gwaith Cynorthwy-ydd Addysgu yng Nghasnewydd (Mis Medi)

  • Swyddi Hir Dymor a Byr Dymor
  • Gwaith Cyson
  • Ysgolion Gwych

Mae Teaching Personnel yn edrych i recriwtio Cynorthwy-wyr Addysgu newydd ar gyfer gwaith ym mis Medi. Rydym yn hapus i glywed gan bobol efo cymwysterau Cynorthwyo, e.e. CACHE, a hefyd yn hapus i glywed gan bobol heb gymwysterau perthnasol. Rydym hefyd yn edrych i glywed gan bobol sydd yn edrych i fynd mewn i'r fath o waith hon. Rydym yn disgwyl swyddi hir dymor a byr dymor i ddod mewn tuag at ddiwedd haf, ac ym mis Medi. Rydym yn gweithio efo nifer mawr o ysgolion ar draws Cymru, a ni yw'r ffefryn am lawer ohonynt. Ffoniwch Rhys ar 02920 660270 neu danfonwch e-bost i rhys.stephens@teachingpersonnel.com
Similar jobs