Accessibility Links

Welsh Teacher

This vacancy has now expired.

Job description

Gwaith Addysgu Cynradd yng Nghaerdydd

  • Llawer o Waith Dydd i Ddydd
  • Tal Gwych
  • Swyddi Hir Dymor

Ni yw'r cwmni a ffafrir gan nifer o ysgolion cynradd Cymraeg ar draws Caerdydd, ac mae gennym lawer o waith addysgu i gynnig ar hyn o bryd. Mae gweithio trwom ni yn ffordd wych o gwrdd ag ysgolion gwahanol ac i wella eich cyfle o ennill swydd hir dymor. Rydym yn talu'n wythnosol ac mae'r gyfradd ddyddiol yn gystadleuol. Mae gennym Gynllun Gwaith Gwarantedig i gynnig sy'n sicrhau tal pob dydd o'r wythnos hyd yn oed os does dim gwaith i gynnig. Rydym hefyd yn cynnig llawer o gyrsiau a hyfforddiant gan gynnwys Team Teach, Read Write Inc ac Amddiffyn Plant. Os wyt ti'n edrych am gwaith dydd i dydd neu hir dymor, plis rhowch alwad i Rhys ar 02920 660270 neu danfonwch e-bost i rhys.stephens@teachingpersonnel.com
Similar jobs