Accessibility Links

CACHE Level 3 Diploma Teaching Assistant

This vacancy has now expired.

Job description

Cynorthwy-wyr CACHE Lefel 1,2,3 yng Nghaerdydd

  • Gwaith Hir-Dymor
  • Llawer o Ysgolion
  • Ymgynghorwyr Personol

Rydym yn edrych am Cynorthwy-wyr Addysgu o fewn De Cymru, yn enwedig Caerdydd i gysylltu â ni yn fuan. P'un a ydych chi'n gymwysedig neu'n edrych am brofiad mae gennym waith i chi. Mae yna nifer o ysgolion ar draws De Cymru sy'n gweithio'n agos iawn hefo ni ac maent yn awyddus i dreialu Cynorthwy-wyr Addysgu newydd y tymor yma. Rydym yn cynnig cyrsau, ymgynghorwyr personol a phrofiad ar draws pob blwyddyn. Plîs rhowch alwad i Rhys am fwy o wybodaeth ar 02920 660270 neu danfonwch e-bost i rhys.stephens@teachingpersonnel.com
Similar jobs