Accessibility Links

Athro/awes ddosbarth - Addysg Gynradd

This vacancy has now expired.

Job description

** Athro/Athrawes Ysgol Gynradd **

** ANG / Athrawon profiadol **

** Caerfyrddin / Llanelli /Abertawe **

** GBP121.64 y dydd **

Mae Teaching Personnel yn galw am athrawon profiadol neu ANG sydd yn edrych am swydd mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg.

Rydym ar y Fframwaith Newydd sy’n golygu ein bod yn talu GBP121.64 y dydd i’n hathrawon.

Mae Teaching Personnel yn awyddus i gofrestru athro/athrawes frwdfrydig, ddibynadwy a chyfeillgar, sydd gyda’r hyblygrwydd i addysgu mewn ystod o ysgolion o fewn ardaloedd Caerfyrddin, Llanelli ac Abertawe. Boed yn athrawon CA2 neu’n Gyfnod Sylfaen, dewch i gofrestru; mae gennym waith i chi!

Bydd yr ymgeisydd delfrydol:

-          Yn sicrhau safonau addysgu uchel fel athro/athrawes;

-          Yn defnyddio Cymraeg o’r safon uchaf;

-          Â phrofiad o ddefnyddio amrywiaeth o strategaethau asesu;

-          Yn meddu ar fedrau TGCH a’i ddefnyddio’n effeithiol i hybu ansawdd yr addysgu a dysgu.

-          Yn gallu gweithio fel rhan o dîm llwyddiannus.

Beth allwn gynnig i chi?

-          Cyfradd dal gystadleuol;

-          Digon o waith cyflenwi o fewn amrywiaeth o ysgolion;

-          Gwaith hirdymor neu gyflenwi o ddydd i ddydd;.

-          Ymgynghorydd ymroddgar gyda gwybodaeth a phrofiad o weithio o fewn y sector ysgolion; cynradd sydd ar gael o fewn a thu fas oriau gwaith;

-          Gwasanaeth effeithiol a gonest.

Os yr ydych yn meddu ar y sgiliau uchod, please ymgeisiwch ac fe wnawn ni gysylltu yn syth.

Please note - if the above role isn't quite right for you BUT you would still like to engage in a position within the education sector, please be advised that we are currently recruiting for several roles to start ASAP, throughout South East and South West Wales, within all year groups from Nursery to Year 6. You can forward you CV or contact us via telephone for further information.

All applicants will require the appropriate qualifications and training for this role. Please see teachingpersonnel.com/faqs for details.

All pay rates quoted will be inclusive of 12.07% statutory holiday pay.

Teaching Personnel is committed to safeguarding and promoting the welfare of children. All candidates must undertake or have undertaken a valid enhanced Disclosure and Barring Service (DBS) check. Full assistance provided.

For details of our privacy policy, please see teachingpersonnel.com/privacy-notice

Similar jobs