Accessibility Links

Welsh Teaching Assistant

This vacancy has now expired.

Job description

Swydd Cynorthwy-ydd Addysgu 1-1 yn Ystrad Rhondda

  • Swydd Hir Dymor
  • Cyfradd Tal Cystadleuol
  • Ysgol Leol

Mae Teaching Personnel yn chwilio am Cynorthwy-ydd Addysgu i weithio mewn ysgol yn Ystrad, Rhondda Cynon Taf. Mae'r rôl yn cynnwys cefnogi disgybl ar sail 1-1, ac mae profiad gyda PMLD / Epilepsi yn addas. Ar hyn o bryd mae’r ysgol wedi gofyn i gwrdd ag unrhyw un sydd â diddordeb. Mae hyn yn rhoi cyfle i chi wneud yn siwr bod y rôl yn addas i chi. Mae'r ysgol yn chwilio am rywun i weithio ar sail hir dymor yn dechrau rhywbryd yn ystod mis Medif. Os oes gennych ddiddordeb, e-bostiwch eich CV at rhys.stephens@teachingpersonnel.com neu rhowch alwad i Rhys ar 02920 660270
Similar jobs