Accessibility Links

Welsh Teaching Assistant

This vacancy has now expired.

Job description

Swydd Cynorthwyo 1-1 yng Nghaerffili

  • Swydd Llawn Amser
  • Tal Wythnosol
  • Am o Leiaf Hanner Tymor

Mae ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg yng Nghaerffili yn edrych am Cynorthwy-ydd Addysgu i weithio gyda disgybl ar sail 1-1. Mae'r disgybl wedi trosglwyddo o addysg cyfrwng Saesneg ac mae angen cymorth gyda'i Chymraeg, felli mae'r gallu i siarad Cymraeg yn rhugl ac yn hyderus yn hanfodol. Mae'r disgybl yn flwyddyn 1 felli bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio yn Gyfnod Allweddol 1. Does dim angen llawer o brofiad i wneud y swydd ond bo'r fenter a'r cymhelliant gennych i helpu gwella safonau Cymraeg y disgybl. Am fwy o wybodaeth plîs rhowch alwad i Rhys ar 02920 660270 neu danfonwch e-bost i rhys.stephens@teachingpersonnel.com

All applicants will require the appropriate qualification and training for this role. For teacher roles, we require a formally recognised teaching qualification. For Support staff our minimum requirement is GCSE English & Maths (A-C) or equivalent.

All pay rates quoted will be inclusive of 12.07% statutory holiday pay.

Teaching Personnel is committed to safeguarding and promoting the welfare of children. All candidates must undertake or have undertaken a valid enhanced Disclosure and Barring Service (DBS) check. Full assistance provided.Similar jobs