Accessibility Links

SEN General Teaching Assistant

This vacancy has now expired.

Job description

Swydd Cynorthwyo 1-1 Llawn Amser yng Nghaerffili

  • I Ddechrau Mis Medi
  • I Barhau Tan o Leia 'Dolig
  • Tal Wythnosol a Cystadleuol

Mae un o'm hysgolion Cynradd yn edrych am Cynorthwy-ydd Addysgu i ddechrau ym mis Medi ac i weithio llawn amser tan o leia 'Dolig. Mae hyn yn swydd 1-1 sy'n golygu rhoi cymorth i ddisgybl ym mlwyddyn 3. Mae gan y disgybl anawsterau cyfathrebu a dealltwriaeth ac weithiau'n ymwybodol o'i ffiniau yn yr ystafell dosbarth. Nid oes unrhyw anawsterau dysgu difrifol hyd at hyn. Os oes gennych brofiad o weithio efo disgyblion ysgol gynradd, yn enwedig ar sail 1-1, plîs rhowch alwad i Rhys yn syth ar 02920 660270 neu danfonwch e-bost i rhys.stephens@teachingpersonnel.com
Similar jobs