Accessibility Links

Reception Teacher

This vacancy has now expired.

Job description

Athrawon Newydd Angen yng Nghasnewydd

  • Gwaith Cyson
  • Swyddi Rhan Amser a Hir Dymor
  • Ysgolion Gwych

Rydym yn gweithio efo ysgolion cynradd Cymraeg yng Nghasnewydd ac yn paratoi ar gyfer mis Ionawr. Rydym yn edrych am athrawon newydd i ymuno a'r tîm, ac yn groeso NQT's a FQT's. Os wyt ti heb di allu ffeindio swydd hir dymor ar gyfer y flwyddyn newydd plîs rhowch wybod i mi. Rydym yn disgwyl swyddi i ddod mewn dros yr wythnosau nesaf, ac yn disgwyl llawer o waith dydd i ddydd hefyd. Peidiwch ag anghofio, os wyt ti'n NQT mae gweithio trwy asiantaeth yn cyfri tuag at eich NQT. Rhowch alwad i Jack ar 02920 660270 neu danfonwch e-bost i jack.coles@teachingpersonnel.com
Similar jobs