Accessibility Links

EYFS Teacher

This vacancy has now expired.

Job description

Athrawon Cynradd yng Nghaerdydd

  • Amryw o Waith Addysgu
  • Cyfnod Sylfaen
  • Cyfnod Allweddol 2

Wyt ti'n byw yn y brif ddinas ac yn edrych am waith Addysgu am fis Medi? Wyt ti'n edrych am waith hir dymor, byr dymor neu ddydd i ddydd? Rydym yn edrych am athrawon newydd i allu gweithio mewn ysgolion cynradd Cymraeg ar draws Caerdydd ym mis Medi. Mae gennym berthnasau gwych hefo nifer o ysgolion, gan gynnwys ysgolion Uwchradd ac AAA. Mae Teaching Personnel yn arbenigo mewn lleoliadau hir dymor, yn amrywio o swyddi rhan amser i lawn amser. Rydym hefyd yn cefnogi ysgolion efo staffio dydd i ddydd. Os oes gennych ddiddordeb mewn gweithio trwom ni plîs rhowch alwad i Rhys ar 02920 660270 neu e-bostiwch rhys.stephens@teachingpersonnel.com
Similar jobs