Accessibility Links

ASC Teaching Assistant

This vacancy has now expired.

Job description

Gwaith Cynorthwyo yng Nghaerdydd

  • Oes Gennych Chi Brofiad o Weithio yn y Meithrin?
  • Oes Gennych Chi Lefelau Da o Gymraeg?
  • Wyt ti'n Edrych am Swydd Hir Dymor?

Rydym yn edrych am Cynorthwy-wyr newydd i gyflwyno i ysgolion yng Nghaerdydd. Mae'r gwaith ar gael yn amrywio o weithio yn y Meithrin, Derbyn, CA1 a CA2, yn neud gwaith Cynorthwyo i waith ymyrraeth 1-1 a grwp. Rydym yn edrych am unrhyw siaradwyr Cymraeg sydd yn edrych i weithio yn ysgolion cynradd, hyd yn oed os does dim llawer o brofiad gennych.

Pam gweithio trwy Teaching Personnel?

X Tal wythnosol

X Cyfradd dal gystadleuol

X Gwaith rheolaidd

X Swyddi hir dymor

X Cofrestru Cyflym

Am fwy o wybodaeth plîs rhowch alwad i Rhys ar 02920 660270 neu danfonwch e-bost i rhys.stephens@teachingpersonnel.com
Similar jobs