Accessibility Links

ADHD/ADD Teaching Assistant

This vacancy has now expired.

Job description

Welsh Medium Teaching Assistant

  • Tal Cystadleuol - Heb ffioedd gweinyddu
  • Cwrsiau CPD ar gael i ychwanegu'ch brofiad
  • Tal Cystadleuol - Heb ffioedd gweinyddu

Mae Teaching Personnel yn ehangu ac yn chwilio am Gynorthwywyr newydd, cyffrous i ymuno â'n gweithlu a chael eich rôl delfrydol. Ydych chi'n chwilio am yrfa cefnogi oedrannau disgyblion 3-11 gyda ymddygiad heriol?

Ar hyn o bryd rydym yn chwilio am Gynorthwywyr Addysgu sydd â phrofiad yn gweithio 1-1 gydag ymddygiad heriol yng Nghaerdydd. Hoffem eich cyflwyno i ysgolion yn cyflawni yn uchel tra'n rhoi cyfle i ennill profiad ac wrth gwrs yn ennill arian i chi. Os oes gennych brofiad o weithio gyda sefyllfaoedd heriol, yn cael natur calmin ac yn gallu takle ymddygiad anodd, yna mae gennym y rôl i chi!

Oes gennych chi brofiad o weithio gydag ymddygiad heriol? Y tu allan neu o fewn yr Ysgol? Ydych chi'n chwilio am gyfleoedd cyffrous? Rôl lawn amser? Gyrfa newydd?

Cysylltwch â Beth ar 02920 660270 neu e-bostiwch eich CV at beth.poulton@teachingpersonnel.com.
Similar jobs