Accessibility Links

Year 4 Teacher

This vacancy has now expired.

Job description

Gwaith Addysgu Dydd i Ddydd a Hir Dymor Mewn ac o Gwmpas Caerffili

  • Swyddi Llawn Amser a Rhan Amser
  • Proses Cofrestru Cyflym
  • Cyrsiau Datblygiad Proffesiynol

Wyt ti'n edrych am waith addysgu cynradd mewn ac o gwmpas Caerffili? Rydym yn gweithio gyda nifer o ysgolion sydd yn aml yn edrych am athrawon i wneud gwaith dydd i ddydd yn ogystal â gwaith hir dymor. Rydym yn edrych i gwrdd ag athrawon newydd ac athrawon profiadol beth bynnag yw eich sefyllfa. Mae Teaching Personnel yn cynnig cyfradd dal gystadleuol, gwaith cyson a digon o gefnogaeth. Am wybodaeth ar y fath o waith sydd gennym ar hyn o bryd plîs rhowch alwad i Rhys ar 02920 660270 neu danfonwch e-bost i rhys.stephens@teachingpersonnel.com
Similar jobs