Accessibility Links

Year 1 Teacher

This vacancy has now expired.

Job description

Swyddi Addysgu ar Gyfer Mis Medi

  • Tal Gwych
  • Gwaith Llawn Amser a Rhan Amser
  • Tal Wythnosol

Mae mis Medi bron yma ac rydym yn edrych am athrawon newydd i weithio mewn ysgol gynradd Cymraeg ar draws Caerdydd. Rydym yn edrych am bobol i weithio ar sail hir dymor ar gyfer gwaith llawn amser a rhan amser, gan ogystal pobol i weithio dydd i ddydd. Mae galw mawr am athrawon iaith Cymraeg i weithio yn y brif ddinas, a ni yw'r cwmni a ffafrir gan nifer o'r ysgolion Cymraeg. Os oes gennych chi ddiddordeb mewn gweithio trwom ni, plîs rhowch wybod i Rhys ar 02920 660270 neu rhys.stephens@teachingpersonnel.com
Similar jobs