Accessibility Links

Welsh Teaching Assistant

This vacancy has now expired.

Job description

Swyddi Cynorthwyo Yng Nghaerdydd

  • Llawer o Swyddi Hir Dymor yng Nghaerdydd
  • Tal Wythnosol
  • Amserlen Hyblig

Wyt ti'n edrych am waith Cynorthwyo yng Nghaerdydd? Mae gennym nifer fawr o ysgolion Cynradd mewn ac o gwmpas Caerdydd sydd yn edrych am Cynorthwy-wyr Addysgu i ymuno a nhw y tymor yma. Mae ysgolion yn edrych am bobol i weithio pob math o oriau - o lawn amser i bob bore'r wythnos i ddau ddiwrnod yr wythnos. Rydym yn edrych am bobol gyda phob math o brofiad - o CACHE Lefel 3 i ddim profiad o gwbl. Os oes diddordeb gennych plîs rhowch alwad i Rhys ar 02920 660270 neu danfonwch e-bost i rhys.stephens@teachingpersonnel.com
Similar jobs