Accessibility Links

Welsh Teacher

This vacancy has now expired.

Job description

Swydd Addysgu Blwyddyn 4 yn Abertyleri

  • I Ddechrau Mewn Wythnos
  • Cyfradd Tal Da
  • Tal Wythnosol

Rydym yn edrych am athro i weithio llawn amser mewn ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg yn Abertyleri. Mae'r ysgol yn edrych am rywun i addysgu blwyddyn 4 am hanner tymor yn y lle cyntaf. Os oes gennych chi brofiad o addysgu Cyfnod Allweddol 2, neu brofiad o addysgu Cyfnod Allweddol 1 ond yn awyddus i addysgu Cyfnod Allweddol 2 plîs cysylltwch â ni. Rydym yn cynnig cyfradd dal wych ac yn barod i dalu'n wythnosol. Am fwy o wybodaeth plîs rhowch alwad i Rhys ar 02920 660270 neu danfonwch e-bost i rhys.stephens@teachingpersonnel.com
Similar jobs