Accessibility Links

Phonics Teaching Assistant

This vacancy has now expired.

Job description

Swydd Cymorth SEN yng Nghasnewydd

  • Gwaith Cymorth 1-1
  • Swydd Llawn Amser
  • Tal Pob Dydd Gwener

Mae Teaching Personnel yn edrych am Cynorthwy-ydd Cymorth Anghenion Arbennig i weithio mewn ysgol cyfrwng Cymraeg yn ardal Casnewydd. Mae'r swydd i ddechrau ar ôl hanner tymor ac i barhau lan at fis Ebrill blwyddyn nesa. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cefnogi disgybl blwyddyn 2 gyda'i Llythrennedd a Rhifedd. Bydd hyn yn cynnwys sesiynau darllen dyddiol yn ogystal â sesiynau Rhifedd yn wythnosol. Rydym yn cynnig cyfradd dal da ar gyfer y swydd hon ac rydym yn awyddus i gwrdd ag unrhyw un sy' a diddordeb. Am fwy o wybodaeth plîs rhowch alwad i Rhys ar 02920 660270 neu danfonwch eich CV yn syth i rhys.stephens@teachingpersonnel.com
Similar jobs