Accessibility Links

Year 4 Teacher

This vacancy has now expired.

Job description

Gwaith Addysgu Cynradd yn y Fro

  • Gwaith Cyson
  • Cyfradd Dal Hael
  • Ysgolion Lleol

Rydym yn edrych i recriwtio athrawon newydd yn ardal Bro Morgannwg i weithio mewn ysgolion cynradd cyfrwng Cymraeg. Mae gennym ymgynghorwr sy'n arbenigo mewn addysg cyfrwng Cymraeg felli ni yw'r cwmni a ffafrir gan nifer o ysgolion Cymraeg. Mae'r gwaith yn gyson iawn ar hyn o bryd gan gynnwys gwaith dydd i ddydd a hir dymor. Mae gennym Gynllun Gwaith Gwarantedig ar gyfer athrawon i wneud yn siwr bod gennych tal pob diwrnod hyd yn oed os does dim gwaith i gynnig. Mae hyn yn creu sefydlogrwydd ac yn sicrhau bod gennych gyflog cyson. Am fwy o wybodaeth plîs rhowch alwad i Rhys ar 02920 660270 neu danfonwch e-bost i rhys.stephens@teachingpersonnel.com
Similar jobs