Accessibility Links

Year 4 Teacher

This vacancy has now expired.

Job description

Gwaith Addysgu Cynradd yn y Fro

  • Gwaith Cyson
  • Cyfradd Dal Hael
  • Ysgolion Lleol

Rydym yn edrych i recriwtio athrawon newydd yn ardal Bro Morgannwg i weithio mewn ysgolion cynradd cyfrwng Cymraeg. Mae gennym ymgynghorwr sy'n arbenigo mewn addysg cyfrwng Cymraeg felli ni yw'r cwmni a ffafrir gan nifer o ysgolion Cymraeg. Mae'r gwaith yn gyson iawn ar hyn o bryd gan gynnwys gwaith dydd i ddydd a hir dymor. Mae gennym Gynllun Gwaith Gwarantedig ar gyfer athrawon i wneud yn siwr bod gennych tal pob diwrnod hyd yn oed os does dim gwaith i gynnig. Mae hyn yn creu sefydlogrwydd ac yn sicrhau bod gennych gyflog cyson. Am fwy o wybodaeth plîs rhowch alwad i Rhys ar 02920 660270 neu danfonwch e-bost i rhys.stephens@teachingpersonnel.com

All applicants will require the appropriate qualification and training for this role. For teacher roles, we require a formally recognised teaching qualification. For Support staff our minimum requirement is GCSE English & Maths (A-C) or equivalent.

All pay rates quoted will be inclusive of 12.07% statutory holiday pay.

Teaching Personnel is committed to safeguarding and promoting the welfare of children. All candidates must undertake or have undertaken a valid enhanced Disclosure and Barring Service (DBS) check. Full assistance provided.Similar jobs