Accessibility Links

Welsh Teaching Assistant

This vacancy has now expired.

Job description

Cynorthwy-wyr Addysgu yng Nghaerdydd

  • Gwaith Llawn Amser
  • Talu'n wythnosol
  • Gwaith Hyblyg

Rydym yn edrych am Cynorthwy-wyr Addysgu newydd yng Nghaerdydd gan fod llawer o waith ar gael ar hyn o bryd. Mae prinder mawr o siaradwyr Cymraeg yng Nghaerdydd felli os wyt ti'n edrych i weithio mewn ysgol dyma gyfle da. Rydym yn arbenigo mewn swyddi hir dymor felli os wyt ti'n edrych am rywbeth llawn amser/rhan amser plîs rhowch alwad i ni. Nid oes angen llawer o brofiad i weithio trwom ni ac rydym yn hapus i gwrdd ag unrhyw un sydd â diddordeb. Rydym yn talu'n wythnosol ac mae nifer o'm hysgolion yn aml yn cynnig contract ar ddiwedd lleoliad. Am fwy o wybodaeth neu am sgwrs achlysurol plîs rhowch alwad i Jack ar 02920 660270 neu danfonwch e-bost i jack.coles@teachingpersonnel.com

All applicants will require the appropriate qualification and training for this role. For teacher roles, we require a formally recognised teaching qualification. For Support staff our minimum requirement is GCSE English & Maths (A-C) or equivalent.

All pay rates quoted will be inclusive of 12.07% statutory holiday pay.

Teaching Personnel is committed to safeguarding and promoting the welfare of children. All candidates must undertake or have undertaken a valid enhanced Disclosure and Barring Service (DBS) check. Full assistance provided.Similar jobs