Accessibility Links

Welsh Teaching Assistant

This vacancy has now expired.

Job description

Cynorthwywyr Cymorth Dysgu - Welsh speaking TA's required.

  • Lan at £60 y dydd
  • Llawer o ysgolion
  • Brysur iawn.

Mae Teaching Personnel yn chwilio am Cynorthwy-wyr Addysgu i weithio mewn ysgolion cynradd yng Nghaerfili. Mae prinder o staff cymorth yn yr ardal yma ar hyn o bryd ac rydym yn disgwyl tymor Hydref brysur iawn. Rydym yn edrych am bobol gyda phrofiad o weithio gyda phlant mewn unrhyw sefyllfa, pe bai mewn ysgol, meithrinfa, cylch chwarae, clwb ar ôl ysgol a.y.b. Os oes gennych ddiddordeb, e-bostiwch eich CV at beth.poulton@teachingpersonnel.com neu rhowch alwad i Beth ar 02920 660270

All applicants will require the appropriate qualification and training for this role. For teacher roles, we require a formally recognised teaching qualification. For Support staff our minimum requirement is GCSE English & Maths (A-C) or equivalent.

All pay rates quoted will be inclusive of 12.07% statutory holiday pay.

Teaching Personnel is committed to safeguarding and promoting the welfare of children. All candidates must undertake or have undertaken a valid enhanced Disclosure and Barring Service (DBS) check. Full assistance provided.Similar jobs