Accessibility Links

Welsh Teaching Assistant

This vacancy has now expired.

Job description

Cynorthwywyr Cymorth Dysgu - Welsh speaking LSA needed

  • Lan at £60 y dydd.
  • Tymor Brysur
  • Ysgolion arbennig

Mae Teaching Personnel yn chwilio am Cynorthwy-wyr Addysgu i weithio mewn ysgolion cynradd yng Nghaerdydd. Mae prinder o staff cymorth yn yr ardal yma ar hyn o bryd ac rydym yn disgwyl tymor Hydref brysur iawn. Rydym yn edrych am bobol gyda phrofiad o weithio gyda phlant mewn unrhyw sefyllfa, pe bai mewn ysgol, meithrinfa, cylch chwarae, clwb ar ôl ysgol a.y.b. Os oes gennych ddiddordeb, e-bostiwch eich CV at beth.poulron@teachingpersonnel.com neu rhowch alwad i Beth ar 02920 660270
Similar jobs