Accessibility Links

Welsh Teaching Assistant

This vacancy has now expired.

Job description

Swyddi Cynorthwyo Cynradd yn Rhondda Cynon Taf

  • Swyddi Llawn Amser a Rhan Amser
  • Gwaith Hir Dymor a Byr Dymor
  • Tal Wythnosol a Cystadleuol

Wyt ti'n edrych am swydd Cynorthwy-ydd Addysgu yng Nghaerdydd? Oes gynnoch chi brofiad o weithio efo pobol ifanc? Wyt ti'n edrych i weithio mewn ysgolion cynradd Cymraeg yn Rhondda Cynon Taf? Os wyt, mae gennym waith i gynnig. Mae Teaching Personnel yn gwmni enfawr gyda 60 o swyddfeydd ar draws Prydain, ac mae RCT yn ardal brysur iawn i ni. Rydym yn cynnig cyfradd dal wych gan gynnwys llawer o gymorth a hyfforddiant i helpu gyda datblygiad personol. Mae gennym swyddi hir dymor i gynnig ar hyn o bryd, felli am fwy o wybodaeth rhowch alwad i Rhys ar 02920 660270 neu danfonwch e-bost i rhys.stephens@teachingpersonnel.com
Similar jobs