Accessibility Links

Welsh Teaching Assistant

This vacancy has now expired.

Job description

Swydd Cynorthwyo 1-1 yng Nghasnewydd (Helpu Disgybl Gyda'i Chymraeg)

  • Swydd Llawn Amser
  • Tal Wythnosol
  • Am o Leiaf Hanner Tymor

Mae ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg yng Nghasnewydd yn edrych am Cynorthwy-ydd Addysgu i weithio gyda disgybl ar sail 1-1. Mae'r disgybl wedi trosglwyddo o addysg cyfrwng Saesneg ac mae angen cymorth gyda'i Chymraeg, felli mae'r gallu i siarad Cymraeg yn rhugl ac yn hyderus yn hanfodol. Mae'r disgybl yn flwyddyn 3 felli bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio yn Gyfnod Allweddol 1. Does dim angen llawer o brofiad i wneud y swydd ond bo'r fenter a'r cymhelliant gennych i helpu gwella safonau Cymraeg y disgybl. Am fwy o wybodaeth plîs rhowch alwad i Rhys ar 02920 660270 neu danfonwch e-bost i rhys.stephens@teachingpersonnel.com
Similar jobs