Accessibility Links

Welsh Teaching Assistant

This vacancy has now expired.

Job description

Cynorthwy-wyr Addysgu ym Mro Morgannwg

  • Gwaith Hir Dymor
  • Tal Cystadleuol
  • Ysgolion Lleol

Rydym yn edrych i gofrestru Gynorthw-wyr Addysgu ym Mro Morgannwg fel canlyniad o nifer uchel o archebion yr ydym yn cymryd mewn ac o gwmpas yr ardal hon. Hoffem glywed gan unrhyw un sydd â phrofiad o weithio mewn ysgol gynradd, fel Cynorthwy-ydd Addysgu cyffredinol neu ar leoliad. Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn rhugl yn hanfodol, hyd yn oed os nad ydych wedi defnyddio'r iaith Gymraeg ers peth amser. Mae gweithio trwy Teaching Personnel yn ffordd wych o gyflwyno eich hun i ysgolion yn eich ardal ac i wella eich siawns o ennill swydd hir dymor. Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth rhowch alwad i Rhys ar 02920 660270 neu danfonwch e-bost i rhys.stephens@teachingpersonnel.com
Similar jobs