Accessibility Links

Welsh Teaching Assistant

This vacancy has now expired.

Job description

Swyddi Cynorthwy-ydd Addysgu 1-1 yng Nghasnewydd

  • Swyddi Hir Dymor
  • Cyfradd Dal Gystadleuol
  • Tal Wythnosol

Mae Teaching Personnel yn chwilio am Cynorthwy-wyr Addysgu i weithio mewn ysgolion cynradd yng Nghasnewydd. Mae prinder o staff cymorth yn yr ardal yma ar hyn o bryd ac rydym yn disgwyl tymor Haf brysur iawn. Rydym yn edrych am bobol gyda phrofiad o weithio gyda phlant mewn unrhyw sefyllfa, pe bai mewn ysgol, meithrinfa, cylch chwarae, clwb ar ôl ysgol a.y.b. Os oes gennych ddiddordeb, e-bostiwch eich CV at rhys.stephens@teachingpersonnel.com neu rhowch alwad i Rhys ar 02920 660270
Similar jobs