Accessibility Links

Welsh Teacher

This vacancy has now expired.

Job description

NQT a FQT mewn angen yng Nghaerffili nawr!

  • Cyfradd tal newydd a chystadeuol
  • Cwrsiau CPD i helpu ddatblygiad
  • Gwaith hir dymor! (Temp-Perm)

• A Ydych chi'n edrych am gwaith hir-dymor?

• A fyddech yn hoffi i benderfynu pryd rydych yn gweithio?

• Ydych chi eisiau i gael ei Dalwyd Wythnosol?

Ar hyn o bryd mae Teaching Personnel yn chwilio am Athrawon Cymraeg yn ardal Caerffili am rol hir-dymor yn dechrau ar ol y Basg. Gweithio ym mlwyddyn 1/2 mewn Ysgol newydd. Hapus i hystyried NQT a FQT am y rol hon. Fe fydd angen profiad mewn ysgolion Cymraeg mewn Cyfnod Allweddol un.

Rydym yn brysur iawn ar hyn o bryd yn paratoi lleoliadau tymor hir ar gyfer y tymor nesaf. Os oes gennych brofiad yn yr ystafell ddosbarth blaenorol neu reoli disgyblion oed 5-11 cysylltwch â Beth am 02920660270 neu e-bostiwch beth.poulton@teachingpersonnel.com

Rydym yn croesawu unrhyw ymgeiswyr beth bynnag yw eich profiad. Anfonwch eich CV a esboniad byr o'r hyn yr ydych yn chwilio amdano i beth.poulton@teachingpersonnel.com

Fel arall mae gennym hefyd rolau athrawon a chynorthwy-ydd addysgu sydd ar gael ym Mro Morgannwg, Penybont ar Ogwr ac ardaloedd Rhondda Cynon Taf.

All applicants will require the appropriate qualification and training for this role. For teacher roles, we require a formally recognised teaching qualification. For Support staff our minimum requirement is GCSE English & Maths (A-C) or equivalent.

All pay rates quoted will be inclusive of 12.07% statutory holiday pay.

Teaching Personnel is committed to safeguarding and promoting the welfare of children. All candidates must undertake or have undertaken a valid enhanced Disclosure and Barring Service (DBS) check. Full assistance provided.Similar jobs