Accessibility Links

Welsh Teacher

This vacancy has now expired.

Job description

NQT a FQT mewn angen yng Nghaerffili nawr!

  • Cyfradd tal newydd a chystadeuol
  • Cwrsiau CPD i helpu ddatblygiad
  • Gwaith hir dymor! (Temp-Perm)

• A Ydych chi'n edrych am gwaith hir-dymor?

• A fyddech yn hoffi i benderfynu pryd rydych yn gweithio?

• Ydych chi eisiau i gael ei Dalwyd Wythnosol?

Ar hyn o bryd mae Teaching Personnel yn chwilio am Athrawon Cymraeg yn ardal Caerffili am rol hir-dymor yn dechrau ar ol y Basg. Gweithio ym mlwyddyn 1/2 mewn Ysgol newydd. Hapus i hystyried NQT a FQT am y rol hon. Fe fydd angen profiad mewn ysgolion Cymraeg mewn Cyfnod Allweddol un.

Rydym yn brysur iawn ar hyn o bryd yn paratoi lleoliadau tymor hir ar gyfer y tymor nesaf. Os oes gennych brofiad yn yr ystafell ddosbarth blaenorol neu reoli disgyblion oed 5-11 cysylltwch â Beth am 02920660270 neu e-bostiwch beth.poulton@teachingpersonnel.com

Rydym yn croesawu unrhyw ymgeiswyr beth bynnag yw eich profiad. Anfonwch eich CV a esboniad byr o'r hyn yr ydych yn chwilio amdano i beth.poulton@teachingpersonnel.com

Fel arall mae gennym hefyd rolau athrawon a chynorthwy-ydd addysgu sydd ar gael ym Mro Morgannwg, Penybont ar Ogwr ac ardaloedd Rhondda Cynon Taf.
Similar jobs