Accessibility Links

Welsh Teacher

This vacancy has now expired.

Job description

Athrawon Cymraeg CA1 a CA2

  • tal cystadleol
  • Cwrsiau CPD ar gael i ychwengu i eich brofiad
  • Oriau Cymdeithasol

Mae Teaching Personnel yn chwilio am Athrawon profiadol i weithio mewn ysgolion cynradd leol yng Nghaerdydd a Chaerffili.

Mae'r sefyllfa ei hun yn eithaf amrywiol gan y bydd yn ofynnol i chi ymgymryd grwpiau flwyddyn amrywiol.

Dylai'r ymgeisydd llwyddiannus brofiad o weithio gyda CA1 a CA2 yn ogystal â phlant neu oedolion ifanc sydd ar y sbectrwm awtistig. Bydd gofyn i chi weithio gyda phlant ag ymddygiad heriol, felly byddai profiad yn y maes yn fantais.

Rydym ni yn Teaching Personnel yn cwmpasu unrhyw beth o ddydd diwrnod o gyflenwi i drwodd i aseiniadau hirdymor a chwilio am ymgeiswyr sydd â angerdd gwirioneddol o weithio gyda phlant a helpu i ddatblygu eu haddysg.

Rhaid i chi gael o leiaf 3 mis o brofiad diweddar o weithio gyda phlant.

Mae'r rôl hon, ynghyd â'r holl swyddi gwag Athrawon arall ar hyn o bryd ar gael yn Teaching Personnel, mae manteision rhagorol gan gynnwys:

Mae'r cyfraddau gorau oll o gyflog, gan ymgorffori ein Strwythur Taliadau Scalable arloesol (SPS);

Cynllun Tâl Gwarantedig;

Opsiynau talu hyblyg i weddu i'ch amgylchiadau;

gwaith rheolaidd ac amrywiol sy'n benodol ar gyfer eich anghenion;

Cefnogaeth ymarferol drwy gydol aseiniad a thu hwnt;

Cynllun Cyfeirio i argymhellion;

Ymgynghori a chymorth gyda CPD;

Cyngor ar ysgrifennu CV, technegau cyfweliad ac ati.

Oes Diddordeb? Rhowch e-bost i Beth.poulton@teachingpersonnel.com
Similar jobs