Accessibility Links

Welsh Teacher

This vacancy has now expired.

Job description

Athrawon Iaith Gymraeg yng Nghaerdydd

  • Llawer o Waith Addysgu
  • Cynllun Gwaith Gwarantedig
  • Ysgolion Lleol

Rydym yn edrych am athrawon iaith Gymraeg i weithio mewn ysgolion cynradd yn ardal Caerdydd. Mae gennym pob math o waith ar gael yn amrywio o waith dydd i ddydd, gwaith byr dymor a gwaith hir dymor. Mae gennym gynllun gwaith gwarantedig ar gyfer athrawon sydd yn sicrhau tal pob dydd yr wythnos. Rydym yn awyddus i gwrdd ag athrawon NQT, FQT a FYS felli plîs rhowch alwad i Jack am fwy o wybodaeth ar 02920 660270 neu danfonwch e-bost i jack.coles@teachingpersonnel.com
Similar jobs