Accessibility Links

Welsh Teacher

This vacancy has now expired.

Job description

Athrawon Iaith Gymraeg Angen yng Nghaerdydd a Casnewydd

  • Ysgolion Lleol
  • Cyflog Cystadleuol
  • Ymgynghorydd Personol

Rydym yn edrych am athrawon Cynradd Iaith Gymraeg yn ardaloedd Caerdydd a Casnewydd ar gyfer gwaith cyflenwi a gwaith hir dymor. Mae gennym berthnasoedd da iawn gyda nifer o ysgolion sydd yn awyddus i dreialu athrawon gyda'r potensial o cynnig contracts ysgol. Rydym yn gwahoddi athrawon newydd a phrofiadol i gysylltu â ni i drafod cyfleoedd sydd ar gael ar hyn o bryd. Plîs rhowch alwad i Beth ar 02920 660270 neu danfonwch e-bost i beth.polton@teachingpersonnel.com
Similar jobs