Accessibility Links

Welsh Teacher

This vacancy has now expired.

Job description

Athrawon Cynradd Eisiau yn Ardal Caerdydd

  • Gwaith Rheolaidd yn Ogystal â Gwaith Hir-Dymor
  • Cyflog Cystadleuol a Threuliau Wedi'i Thalu
  • Ymgynghorydd Personol

Mae Teaching Personnel yn cynnig gwasanaeth recriwtio o safon uchel iawn ar gyfer ysgolion ar draws y wlad ac rydym wastad yn edrych am Athrawon, Goruchwyliwr Cyflenwi, Cynorthwy-wyr Addysgu, Arbenigwyr Ymyrraeth a staff SEN i gefnogi ei’n ysgolion. Mae gennym gymysgedd o swyddi byr dymor a hir dymor ar gael o fewn ysgolion cynradd ac ysgolion uwchradd cyfrwng Cymraeg. Mae Teaching Personnel yn cynnig cyfradd dal gystadleuol ac yn aml ni yw’r cwmni recriwtio a ddewiswyd gan llawer o ysgolion. Rydym yn annog NQT’s, FQT’s, TA’s, Goruchwyliwr Cyflenwi a Disgyblion TAR i gysylltu â ni gan alw 02920 660270 neu danfonwch e-bost gyda'ch CV i rhys.stephens@teachingpersonnel.com.
Similar jobs