Accessibility Links

Welsh Teacher

This vacancy has now expired.

Job description

Cyfleoedd Addysgu yn RCT, Caerdydd a Casnewydd

  • Ymgynghorwyr Penodedig
  • Gwaith Hir-Dymor
  • Gwaith Hyblyg

P'un a ydych chi ar fun orffen swydd hir-dymor neu'n ystyried dychwelyd i addysgu rydym yn awyddus i glywed ohonoch chi. Mae RCT, Caerdydd a Casnewydd yn llefydd allweddol iawn i Teaching Personnel gan fod gennym gysylltiadau agos gyda nifer o ysgolion. Mae ei'n waith addysgu yn amrywio o waith dydd i ddydd, byr-dymor a hir-dymor. Hyd yn oed os wyt ti'n edrych am waith addysgu i lenwi diwrnodau penodol mae gennym waith i chi. Yn ogystal â chynradd mae gennym gysylltiadau gydag ysgolion Uwchradd a SEN hefyd. Am fwy o wybodaeth rhowch alwad i Rhys ar 02920 660270 neu danfonwch eich CV i rhys.stephens@teachingpersonnel.com
Similar jobs