Accessibility Links

Welsh Teacher

This vacancy has now expired.

Job description

SWYDDI ADDYSGU YM MERTHYR (CYNRADD)

  • SWYDDI DROS DRO I BARHAOL
  • TAL GWYCH
  • SWYDDI LLAWN AMSER

Rydym yn edrych am athrawon cynradd i gofrestru er mwyn lenwi swyddi sydd ar gael ar hyn o bryd. Rydym yn gweithio efo nifer o ysgolion cyfrwng Cymraeg ym Merthyr, ac mae llawer ohonynt yn edrych am athrawon newydd ar gyfer mis Medi. Rydym yn cynnig cyfradd dal wych ac yn talu'n wythnosol. Rydym yn cynnig opsiwn dros dro i barhaol gwych i ysgolion felli mae cyfle gwych i ennill contract. Os wyt ti eisiau mwy o wybodaeth ynglyn â'r swyddi sydd ar gael ar hyn o bryd plîs rhowch alwad i Rhys ar 02920 660270 neu danfonwch e-bost i rhys.stephens@teachingpersonnel.com
Similar jobs