Accessibility Links

Welsh Teacher

This vacancy has now expired.

Job description

Gwaith Addysgu yng Nghaerdydd am Fis Medi

  • Swyddi Parhaol
  • Gwaith Hir Dymor
  • Tal Cystadleuol

Rydym yn gweithio hefo nifer mawr o ysgolion cyfrwng Cymraeg ar draws De Cymru, ac rydym yn disgwyl amser prysur yn y flwyddyn academaidd newydd. Os wyt ti dal yn edrych am swydd addysgu ar gyfer mis Medi, dewch i gofrestru a ni. Gallwn gynnig Cynllun Gwaith Gwarantedig rhag ofn bod dim gwaith i gynnig, a byddwn yn eich talu beth bynnag. Bydd hyn yn cynnig rhyw faint o ddiogelwch. Rydym yn disgwyl nifer o swyddi hir dymor ym mis Medi hefyd. Cysylltwch â Rhys ar 02920 660270 neu e-bostiwch rhys.stephens@hotmail.co.uk
Similar jobs