Accessibility Links

Welsh Teacher

This vacancy has now expired.

Job description

SWYDD ADDYSGU AR GYFER MIS MEDI-DOSBARTH DERBYN

  • SWYDD LLAWN AMSER/HIR DYMOR
  • YSGOL ARDDERCHOG
  • TAL GWYCH

Rydym yn edrych am athro/awes i weithio llawn amser o fis Medi mewn ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg yng Nghaerdydd. Maent yn edrych am rywun i addysgu yn y dosbarth Derbyn ac mae'r swydd i bara am flwyddyn yn y lle cyntaf gyda phosibilrwydd o gontract ar y diwedd. Rydym yn cynnig cyfradd dal wych ac mae'r ysgol yn un ardderchog felli plîs rhowch wybod i ni os oes diddordeb gennych. Ffoniwch 02920 660270 neu e-bostiwch rhys.stephens@teachingpersonnel.com
Similar jobs