Accessibility Links

Welsh Teacher

This vacancy has now expired.

Job description

Swyddi NQT ym Merthyr am Fis Medi

  • Swyddi ar Draws Pob Cyfnod Allweddol
  • Tal Wythnosol a Chynllun Tal Gwarantedig
  • Swyddi Dros Dro i Barhaol

Wyt ti ar fun orffen cwrs TAR? Wyt ti'n edrych am eich swydd gyntaf ar gyfer mis Medi? Neu hyd yn oed gwaith cyn diwedd tymor yr Haf? Rydym yn gweithio gyda nifer mawr o ysgolion cynradd Cymraeg ar draws De Cymru gan gynnwys Caerdydd, Y Barri, Rhondda Cynon Taf, Caerffili, Merthyr Tydfil a Casnewydd. Mae nifer o ysgolion yn hysbysebu swyddi addysgu ond yn bwcio pobol trwom ni, gan fod hyn yn ffordd wych o ddod i wybod rhywun mewn swydd cyn cynnig contract. Os wyt ti'n edrych i gwrdd ag ysgolion yn eich ardal chi plîs rhowch alwad i Rhys er mwyn cofrestru.
Similar jobs