Accessibility Links

Welsh Teacher

This vacancy has now expired.

Job description

Swydd Addysgu Llawn Amser - Caerffili - Mis Medi

  • Dros Dro i Barhaol
  • Dosbarth Blwyddyn 6
  • Cyflog i'w Drafod

Mae ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg yng Nghaerffili yn edrych am athro/awes i ddechrau ym mis Medi. Mae'r swydd i gyfro cyfnod Mamolaeth gyda photensial o gontract ysgol am y person cywir. Rydym yn edrych am rywun cryf gyda lefelau da o Gymraeg sy'n awyddus i ddod i wybod ysgol wych yn ardal Caerffili. Mae ffafrir profiad o addysgu dosbarth blwyddyn 6 ond mae cefndir o addysgu dosbarthiadau CA2 yn addas. Rydym hefyd yn awyddus i glywed gan bobol sydd ar fun orffen cyrsiau TAR ond bod eich lleoliadau wedi cymryd rhan yn CA2. Plîs rhowch alwad i Rhys am fwy o wybodaeth ar 02920 660270.
Similar jobs