Accessibility Links

SEN General Teaching Assistant

This vacancy has now expired.

Job description

SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS SEN TA WELSH MEDIUM LONG TERM POSITIONS AVAILABLE NOW

  • Up to £60 Per day depending on your role
  • Welsh medium schools available in areas across South Wales
  • CPD courses available including Read Write Inc and Team Teach

Mae Teaching Personnel yn chwilio am Cynorthwy-wyr Addysgu i weithio mewn ysgolion cynradd yng Nghaerfili. Mae prinder o staff cymorth yn yr ardal yma ar hyn o bryd ac rydym yn disgwyl tymor Hydref brysur iawn. Rydym yn edrych am bobol gyda phrofiad o weithio gyda phlant mewn unrhyw sefyllfa, pe bai mewn ysgol, meithrinfa, cylch chwarae, clwb ar ôl ysgol a.y.b. Os oes gennych ddiddordeb, e-bostiwch eich CV at beth.poulron@teachingpersonnel.com neu rhowch alwad i Beth ar 02920 660270
Similar jobs