Accessibility Links

SEN General Teaching Assistant

This vacancy has now expired.

Job description

Gwaith Cynorthwyo yn y Fro (Cynradd)

  • Gwaith Dydd i Ddydd, Rhan Amser a Llawn Amser
  • Ysgolion Cynradd, Uwchradd a SEN
  • Swyddi 1-1, Rhifedd, Llythrennedd, Grwp a Chwaraeon

Wyt ti'n edrych am swydd Cynorthwy-ydd Addysgu yn y Fro ar gyfer mis Medi? Rydym yn gweithio gydag amryw o ysgolion yn y Fro, ac yn edrych i gofrestru pobol newydd i weithio yn yr ardal yma. Mae mis Medi ar ei ffordd, ac rydym yn disgwyl nifer o swyddi i ddod mewn dros yr wythnosau nesaf. Os wyt ti'n edrych am her newydd, neu yn edrych i fynd mewn i'r fath o waith yma rhowch wybod i ni. Rydym yn arbenigo mewn swyddi hir dymor ond hefyd yn cefnogi ysgolion efo gwaith cyflenwi dydd i ddydd. Am fwy o wybodaeth rhowch alwad i Rhys ar 02920 660270 neu danfonwch e-bost i rhys.stephens@teachingpersonnel.com
Similar jobs