Accessibility Links

Nursery Teaching Assistant

This vacancy has now expired.

Job description

Swyddi Cynorthwy-ydd Addysgu Llawn Amser Ar gael yng Nghaerdydd

  • Swyddi Llawn Amser am Ionawr
  • Swyddi Hir Dymor
  • Cyfradd Tal Da

Mae Teaching Personnel yn arbenigo mewn swyddi hir dymor ar draws De Cymru ac rydym ar hyn o bryd wedi boddi gyda swyddi yn ardal Caerdydd. Rydym yn chwilio am Gynorthwy-wyr Addysgu mewn ac o gwmpas Caerdydd i gyflwyno ar gyfer swyddi gwag sydd gennym ar hyn o bryd ac yn disgwyl derbyn dros yr wythnosau nesa. Rydym yn chwilio am ymgeiswyr sydd â phob math o brofiad gan gynnwys Meithrin, CA1 , CA2 , CACHE , clwb carco, hyfforddiant, chwaraeon, SEN ac unrhyw beth arall Addysgol. Os ydych yn chwilio am swydd newydd ar gyfer mis Ionawr mae croeso i chi gysylltu â ni gan fod gennym brinder o siaradwyr Cymraeg ar hyn o bryd. Plîs rhowch alwad i Rhys ar 02920 660270 neu danfonwch e-bost i rhys.stephens@teachingpersonnel.com

All applicants will require the appropriate qualification and training for this role. For teacher roles, we require a formally recognised teaching qualification. For Support staff our minimum requirement is GCSE English & Maths (A-C) or equivalent.

All pay rates quoted will be inclusive of 12.07% statutory holiday pay.

Teaching Personnel is committed to safeguarding and promoting the welfare of children. All candidates must undertake or have undertaken a valid enhanced Disclosure and Barring Service (DBS) check. Full assistance provided.Similar jobs