Accessibility Links

Literacy Teaching Assistant

This vacancy has now expired.

Job description

Cynorthwy-wyr Addysgu Angen yn Aradal Rhondda Cynon Taf

  • Wyt Ti'n Edrych am Swydd Llawn Amser?
  • Wyt Ti'n Edrych am Swydd Rhan Amser?
  • Wyt Ti'n Edrych am Gwaith Hyblyg?

Rydym yn edrych am Cynorthwy-wyr Addysgu newydd sbon mewn ac o gwmpas Rhondda Cynon Taf i gofrestru gyda ni ar gyfer gwaith hir dymor a byr dymor. Mae gennym brinder o Cynorthwy-wyr Addysgu yn yr ardal yma a felli yn gyffrous i gwrdd ag unrhyw un newydd. Mae mwyafrif o'm hymgeiswyr yn gweithio mewn swyddi llawn amser felli os yw hyn o ddiddordeb i chi plîs cysylltwch â ni. Rydym yn hapus i gwrdd ag unrhyw un sydd gyda rhyw fath o brofiad o weithio gyda phlant, mewn neu du fas o ysgol. Am fwy o wybodaeth neu i glywed am unrhyw swyddi gwag sydd gen i ar hyn o bryd plîs rhowch alwad i Rhys ar 02920 660270 neu danfonwch e-bost i rhys.stephens@teachingpersonnel.com
Similar jobs