Accessibility Links

Gifted and Talented Teacher

This vacancy has now expired.

Job description

Athrawon Gyfrwng Cymraeg - Welsh medium Teachers

  • Funny i £100 y dydd.
  • Cwrsiau ar gael i helpu datblygiad
  • berthnasoedd da iawn gyda nifer o ysgolion

Rydym yn edrych am athrawon Cynradd Iaith Gymraeg yn ardaloedd Caerdydd a Casnewydd ar gyfer gwaith cyflenwi a gwaith hir dymor. Mae gennym berthnasoedd da iawn gyda nifer o ysgolion sydd yn awyddus i dreialu athrawon gyda'r potensial o cynnig contracts ysgol. Rydym yn gwahoddi athrawon newydd a phrofiadol i gysylltu â ni i drafod cyfleoedd sydd ar gael ar hyn o bryd. Plîs rhowch alwad i Beth ar 02920 660270 neu danfonwch e-bost i beth.polton@teachingpersonnel.com

Now looking for Welsh medium Teachers for Primary Schools in Cardiff. We are looking for HLTAs, NQTS and FQTs, please get in contact with Beth on 02920 660270 or e-mail beth.poulton@teachingpersonnel.com
Similar jobs