Accessibility Links

Cynorthwy-ydd Dosbarth - Arbenigwr ymddygiad **NP11**

This vacancy has now expired.

Job description

*** Cynorthwy-ydd Addysg - Arbenigwr gydag ymddygiad ***

***Rôl mewn Ysgol Gynradd Cymraeg***

*** Casnewydd NP11***

*** I ddechrau yn syth ***

Mae Teaching Personnel yn chwilio am gynorthwywyr sy'n rhugl yn y Gymraeg a gyda phrofiad perthnasol, profedig o reoli ymddygiad disgyblion heriol a beiddgar ar gyfer ysgol gynradd yn yr ardal Casnewydd (NP11). Disgwylir i'r ymgeisydd weithio gyda disgybl Cyfnod Allweddol 2 ar sail un i un sydd gydag anawsterau ymddygiad yn y dosbarth ac yn ogystal, bod yn barod i ddarparu ymyriad tu allan y dosbarth pan fo angen. Mae'r ysgol yn edrych am unigolyn sydd yn gallu dangos rheolaeth ymddygiad cadarn a chreu awyrgylch positif ac egnïol o'i hamgylch.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus:

-Yn gallu gweithio ar rybudd byr.

-Yn rhugl yn y Gymraeg

-Gyda phrofiad perthnasol mewn amgylchedd y dosbarth.

-Gyda rheolaeth gadarn wrth weithio gyda disgyblion heriol.

-Yn addasadwy i sefyllfaoedd gwahanol.

-Yn bositif, amyneddgar ac egnïol.

-Gyda'r angerdd i wneud gwahaniaeth.

Os yr ydych yn meddu ar y profiad perthnasol ac mae gennych ddiddordeb pendant yn gweithio o fewn ysgol gynradd, danfonwch eich CV ataf; rydym yn edrych ymlaen at glywed wrthoch!

Nodwyd - os nad yw'r rôl yma yn gywir i chi OND mae dal gennych ddiddordeb o weithio o fewn y sector addysg, yr ydym wastad yn recriwtio am nifer o swyddi o bob oed a gallu ac i ddechrau yn syth o fewn Gogledd Ddwyrain a Gogledd Orllewin Cymru. Danfonwch eich CV neu ffoniwch ni ar 02920 660 720 am fwy o fanylion.

All applicants will require the appropriate qualifications and training for this role. Please see teachingpersonnel.com/faqs for details.

All pay rates quoted will be inclusive of 12.07% statutory holiday pay.

Teaching Personnel is committed to safeguarding and promoting the welfare of children. All candidates must undertake or have undertaken a valid enhanced Disclosure and Barring Service (DBS) check. Full assistance provided.

For details of our privacy policy, please see teachingpersonnel.com/privacy-noticeSimilar jobs