Accessibility Links

CACHE Level 3 Diploma Teaching Assistant

This vacancy has now expired.

Job description

2 x Cynorthwy-wyr Addysgu CACHE Lefel 3 yn Ardal Merthyr

  • I Ddechrau ar ôl Hanner Tymor
  • I Barhau Tan o Leua Mis Ebrill
  • Llawn Amser

Mae hanner tymor bron di benni ac mae gennym nifer o swyddi gwag i lenwi. Mae un o'm hysgolion yn ardal Merthyr yn edrych am ddwy Cynorthwy-wyr Addysgu i weithio ar sail llawn amser lan at fis Ebrill. Mae'r gwaith yn cynnwys cynorthwyo cyffredinol yn yr ystafell dosbarth gan gynnwys gwaith ymyrraeth ar sail un i un a grwp. Os oes gennych chi unrhyw brofiad o weithio gyda neu gefnogi plant, mewn ysgol neu du fas, plîs rhowch alwad i Rhys ar 02920 660270 neu danfonwch e-bost i rhys.stephens@teachingpersonnel.com
Similar jobs