Accessibility Links

Athrawes Ysgol Gynradd

This vacancy has now expired.

Job description

Yn galw am athrawon profiadol neu ANG sydd yn edrych am swydd mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg. .

Mae Teaching Personnel yn awyddus i gofrestru athro/athrawes frwdfrydig, ddibynadwy a chyfeillgar, sydd gyda'r hyblygrwydd i addysgu mewn ystod o ysgolion o fewn ardaloedd Sir Gaerfyrddin ac Abertawe. Boed yn athrawon CA2 neu'n Gyfnod Sylfaen, dewch i gofrestru; mae gennym waith i chi!

Bydd yr ymgeisydd delfrydol:

  • Yn sicrhau safonau addysgu uchel fel athro/athrawes;
  • Yn defnyddio Cymraeg o'r safon uchaf;
  • Â phrofiad o ddefnyddio amrywiaeth o strategaethau asesu;
  • Yn meddu ar fedrau TGCH a'i ddefnyddio'n effeithiol i hybu ansawdd yr addysgu a dysgu.
  • Yn gallu gweithio fel rhan o dîm llwyddiannus.

Beth allwn gynnig i chi?

  • Cyfradd dal gystadleuol;
  • Digon o waith cyflenwi o fewn amrywiaeth o ysgolion;
  • Gwaith hirdymor neu gyflenwi o ddydd i ddydd;.
  • Ymgynghorydd ymroddgar gyda gwybodaeth a phrofiad o weithio o fewn y sector ysgolion; cynradd sydd ar gael o fewn a thu fas oriau gwaith;
  • Gwasanaeth effeithiol a gonest.

Os yr ydych yn meddu ar y sgiliau uchod ac yn awyddus i ddechrau'r siwrnai addysgu, danfonwch eich CV neu rhowch alwad i Stewart yn yr adran Gynradd ar 01792 473 300.

All applicants will require the appropriate qualifications and training for this role. Please see teachingpersonnel.com/faqs for details.

All pay rates quoted will be inclusive of 12.07% statutory holiday pay.

Teaching Personnel is committed to safeguarding and promoting the welfare of children. All candidates must undertake or have undertaken a valid enhanced Disclosure and Barring Service (DBS) check. Full assistance provided.

For details of our privacy policy, please see teachingpersonnel.com/privacy-noticeSimilar jobs