Accessibility Links

ADHD/ADD Teaching Assistant

This vacancy has now expired.

Job description

Welsh Medium Teaching Assistant needed for RCT

  • Up to £60 per day.
  • Welsh Medium Schools
  • Long and short-term contracts

Mae Teaching Personnel yn chwilio am Cynorthwy-wyr Addysgu i weithio mewn ysgolion cynradd yng Nghaerdydd. Mae prinder o staff cymorth yn yr ardal yma ar hyn o bryd ac rydym yn disgwyl tymor Hydref brysur iawn. Rydym yn edrych am bobol gyda phrofiad o weithio gyda phlant mewn unrhyw sefyllfa, pe bai mewn ysgol, meithrinfa, cylch chwarae, clwb ar ôl ysgol a.y.b. Os oes gennych ddiddordeb, e-bostiwch eich CV at beth.poulron@teachingpersonnel.com neu rhowch alwad i Beth ar 02920 660270

All applicants will require the appropriate qualification and training for this role. For teacher roles, we require a formally recognised teaching qualification. For Support staff our minimum requirement is GCSE English & Maths (A-C) or equivalent.

All pay rates quoted will be inclusive of 12.07% statutory holiday pay.

Teaching Personnel is committed to safeguarding and promoting the welfare of children. All candidates must undertake or have undertaken a valid enhanced Disclosure and Barring Service (DBS) check. Full assistance provided.Similar jobs
    Shortlist
  • HLTA
  • Location: Doncaster, South Yorkshire
  • Sector: Primary