Accessibility Links

ADHD/ADD Teacher

This vacancy has now expired.

Job description

Athrawon yng Nhgaerdydd.

  • Hyd at £100 y dydd.
  • Llawer or waith ar gael
  • Yngynhorydd siaradwr Cymraeg.

Rydym yn edrych am athrawon cynradd i gofrestru er mwyn lenwi swyddi sydd ar gael ar hyn o bryd. Rydym yn gweithio efo nifer o ysgolion cyfrwng Cymraeg yn y ddinas, ac mae llawer ohonynt yn edrych am athrawon newydd ar gyfer mis Medi. Rydym yn cynnig cyfradd dal wych ac yn talu'n wythnosol. Rydym yn cynnig opsiwn dros dro i barhaol gwych i ysgolion felli mae cyfle gwych i ennill contract. Os wyt ti eisiau mwy o wybodaeth ynglyn â'r swyddi sydd ar gael ar hyn o bryd plîs rhowch alwad i Beth ar 02920 660270 neu danfonwch e-bost i beth.poulton@teachingpersonnel.com.
Similar jobs